Дорама Ода радости / Ode to Joy

Сюжет:

Волею судьбы пятеро совершенно разных женщин оказались соседками по квартире. Смогут ли они подружиться, наладить отношения с другими соседями и найти свою любовь?

В ролях:

Liu Tao as An Di
Jiang Xin as Fang Sheng Mei
Wang Zi Wen as Qu Xiao Xiao
Yang Zi as Qiu Ying Ying
Zu Feng as Qi Dian
Wang Kai as Doctor Zhao
Zhang Lu as Wang Bai Chuan
Zhang Xiao Qian as Yao Bin
Qiao Xin as Guan Ju Er
Jin Dong as Tan Zong Ming