Дорама Невеста с белыми волосами / The Bride With White Hair

Сюжет:

В династии Мин Китая в четвертый год царствования Императора Тянь Ци продолжается неурожай и голод. Чжо Джи Сиань, официальный представитель Министерства доходов, отправляется по приказу кронпринца доставить пайки в страдающие от голода регионы. При прохождении через горы Нефритового Дракона он сталкивается с трудностями.

В ролях:

Nicky Wu as Zhuo Yi Hang
Ma Su as Lian Ni Chang
Guo Zhen Ni as He E Hua
Louis Fan as Yue Ming Ke
Liu Si Tong as Tie Shan Hu
Li Jie as Geng Shao Nan
Ye Zu Xin as Xin Long Zi
Zhuo Fan as Jin Du Yi
Yue Yao Li as Tie Fei Long
Lily Tien as Hong Hua Gui Mu
Ben Ng as Murong Chong
Wei Lai as Bai Min
Zhang Tian Qi as Wang Zhao Xi
Wang Yi as Meng Qiu Xia
Guo Ke Tong as Tang Jia Bi
Catherina Yim as Ling Mu Hua
Dai Jiao Qian as mysterious heroine
Zhu Rong Rong as Ying Xiu Yang
Hou Yu as Gongsun Lei
Fei Wei Ni as Mo Jiao